Beleggingsaanpak


Wij denken dat deze eeuw de “Asian Century” zal zijn: de belangrijkste lange termijn
trend deze eeuw is de terugkeer van Azie naar het centrum van de wereldeconomie.
Gedurende deze eeuw zal Azie de regio zijn waar welvaartsgroei het hoogst zal zijn.
Als de geschiedenis een leidraad is voor de toekomst dan zal investeren in de “Asian Century” hoge rendementen genereren in de toekomst.
 
Wij onderzoeken intensief de fundamenten en consequenties van de “Asian Century”. Gebaseerd op het onderzoek, identificeren wij beleggingsthema’s zoals urbanisatie, consumptiegroei en vraag naar grondstoffen. Vervolgens selecteren wij bedrijven die hoogstwaarschijnlijk zullen profiteren (“long”) dan wel last zullen hebben (“short”) in
het kader van de beleggingsthema’s. Met onze aandelenselectie zijn wij gedisciplineerde waarde georienteerde beleggers. Wij gebruiken eigen onderzoek en waarderingsmodellen.
 
De combinatie van het onderstaande bepaalt onze unieke beleggingsstijl:
- beleggingsthema’s,
- gedisciplineerde focus op waarde,
- eigen onderzoek
- flexibiliteit om zowel “long” als “short” te gaan

 
Wij beleggen over de hele wereld, op basis van onze lange termijn visie en beleggings-
thema’s. Voor “long” posities zullen wij ons voornamelijk richten op kleine en middelgrote Aziatische bedrijven. Daarnaast beleggen wij in bedrijven buiten Azie die van de groei
in Azie zullen profiteren. Wat betreft “short” posities, zullen wij ons voornamelijk richten
op grote bedrijven in de VS en in Europa.