Ons team


Chief Investment Officer: Chin Pu Ma (1969), MSc


Chin Pu heeft econometrie gestudeerd aan de Erasmus universiteit in Rotterdam en is afgestudeerd in 1995. In 1994 is hij begonnen met werken bij Rabobank International in Utrecht, eerst als kwantitatief analist in rentederivaten en vervolgens als rentederivaten handelaar. Van 1997 tot 2000 heeft hij in London gewerkt als senior rentederivaten handelaar bij HSBC en Commerzbank. In 2001 is Chin Pu overgestapt naar Fortis Bank in Amsterdam als senior handelaar met kapitaal van de bank in aandelen en converteerbare obligaties. In juni 2003 is hij benoemd tot co-hoofd wereldwijde arbitragehandel bij Rabobank Securities in Amsterdam. Chin Pu heeft tot juni 2009 voor Rabobank gewerkt